Raspberry Pi Pinout

BCM 2 (Datos I2C)

Alt0Alt1Alt2Alt3Alt4Alt5
I2C1 SDASMI SA3DPI VSYNCAVEOUT VSYNCAVEIN VSYNC
  • pin físico 3
  • BCM pin 2
  • Wiring Pi pin 8
  • pin BCP 0 en Rev 1 (primera) Pi

SDA es uno de los pines i2c en la Pi, aprende más sobre i2c.